Pećina Hajduka Mijata Tomića

Pećina Hajduka Mijata Tomića nalazi se na Dugom polju, u podnožju planine Vran, u neposrednoj blizini restorana Hajdučke Vrleti, i zanimljiva je kako povijesno, tako i faunom koja u njoj obitava. Bila je i ostala predmet brojnih speleoloških istraživanja i analiza.

Prema legendi, Mijat Tomić je boravio u ovim krajevima sredinom 17. stoljeća, i svojim junaštvom i neustrašivošću je obilježio davnu prošlost ovih krajeva. Legenda kaže da pećina ima izlaz na drugi kraj Vrana, prema Rami.